Приклад складного речення та його схема

приклад складного речення та його схема
Схематично ці речення можна зобразити так: На схемах різниця в структурі речень, які належать до одного розряду, до складнопідрядних, простежується дуже виразно. Крім того, за способом виконання аналіз може бути усним і письмовим, може виконуватися в аудиторії і в домашніх умовах як один з різновидів самостійної роботи студента. Безсполучникові складні речення характерні для художнього та розмовного стилів, а також для мови фольклору.


Головне речення – геть ідіть з дороги; підрядне – коли вам страшно. Перше підрядне по відношенню до другого є головним реченням. Такі речення досить активно вживаються в художньому, науковому й публіцистичному стилях мови, при необхідності у вказаних стилях використовуються й інші типи названих вище речень. Зазначимо, що підрядні речення в складнопідрядних утвореннях завжди починаються сполучниками або сполучними словами (див. наведені вище приклади), чим вони відрізняються від головних речень, в яких ніколи не може бути ні сполучника, і сполучного слова. Функції розділових знаків можна простежити на такому тексті: Сідало сонечко в сизо-червоні хмари; мов шматки розірваної ганчірки, висіли вони горою, а зверху їх гоготіло червоне зарево.

Відокремленими можуть бути звороти; уточнюючі члени тощо. До цієї групи розділових знаків відносять кому, дві коми, тире і два тире. Однорідною супідрядністю називається такий вид підпорядкування, коли кілька підрядних частин одного типу пояснюють головну частину чи якийсь її член. Серед них розрізняють такі типи: 1) конструкції з супідрядністю; 2) конструкції з послідовною підрядністю; 3) конструкції з послідовною підрядністю і супідрядністю. 1. Конструкції з супідрядністю. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними можуть мати як двочленну, або розчленовану, структуру, так і одночленну, або нерозчленовану.

Похожие записи: